Náhrada filtračního písku

Nahrazení písku v bazénové filtraci
FlexiFilter lze použít do stávajících nádob filtrů s pískovou náplní. Filtrační vrstvu v nádobě nedělejte větší, než při použití filtračního písku. Jedno balení FlexiFilter 50 (300 g) nahradí jeden pytel filtračního písku pro bazénové filtrace (20 – 25 kg písku).

Ve filtrační nádobě vytvořte dostatečnou filtrační vrstvu, která se přizpůsobí tvaru a rozměru filtrační nádoby. Chomáčky nemačkejte silou, pouze se ujistěte, že mezi chomáčky nevzniknou mezery až na dno nádoby. Minimální průměr nádoby musí být 20 cm. FlexiFilter neplave, protože je těžší než voda. Materiál není ani vodou stlačován, voda snadno filtrační vrstvou protéká. Pracovní tlak vody dostane nečistoty dovnitř chomáčků a dochází k tzv. hloubkové filtraci.


FlexiFilter 50

Utěsnění filtračních kostiček
Kostičky FlexiFilter 50 plní funkci hloubkové filtrace a svým objemem předčí filtrační písek. Kostičky je vhodné doplnit kruhovým filtrem, který těsně uzavře kostičky ve filtrační nádobě. V nabídce je kruhový filtr průměru 40 cm – FlexiFilter 400. Po naplnění filtrační nádoby kostičkami se navlékne na centrální trubku.


FlexiFilter 400
kruhový filtr průměr 40 cm


FlexiFilter 560
kruhový filtr průměr 56 cm


FlexiFilter 380
kruhový filtr průměr 38 cm s tvarovaným výřezem

Předfiltr
Vstupu hrubších nečistot do rozvodů vody bazénu, čerpadla filtrace a uzavřené filtrační nádoby zamezuje použití předfiltru. Kruhová vložka předfiltru se vkládá do skimmeru bazénu, do prostoru nádobky (červeně označený průměr) nebo do hlubokého košíku síta (žlutě označený rozměr) tak, aby materiál nepřekážel otevírání dvířek skimmeru. Zvolte vždy o trochu větší průměr předfiltru, než naměřený rozměr.
Materiál předfiltru zachytává velké množství nečistot a bude tak potřebovat časté čištění nebo výměnu.


FlexiFilter 140
kruhový filtr průměr 14 cm (2 ks v balení)


FlexiFilter 190
kruhový filtr průměr 19 cm

S materiálem FlexiFilter jsou bez použití flokulačních prostředků odfiltrovány částice až do 0,003 mm. Můžete tak dosáhnout úspor i díky menší spotřebě chemických přípravků.
Potěší vás vynikající vlastnosti schopné odstranit přes vláknité struktury nečistoty i zákal.